Naši objekti

Lašćina

Laščinska 17 - Pogledajte lokaciju objekta na mapi
Tel: 01/ 24 31 460

  

 
Centralni objekt: 7 odgojnih skupina: 6 vrtićkih i jedna starija jaslička. U jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini organiziran je Prosebni program ranog učenja engleskog jezika. Na centralnom objektu nalaze se kancelarije: ravnatelja, stručno razvojne službe, administrativno – pravne i računovodstveno – financijske službe.

 

Kozjak

Rebar 31 – Pogledajte lokaciju objekta na mapi
Tel: 01/ 23 47 138


Područni objekt: 10 odgojnih skupina: 2 jasličke i 8 vrtićkih. U jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini organiziran je Posebni program obogaćen ekologijom, a u mlađoj odgojnoj skupini Posebni program ranog učenja engleskog jezika.

 

Jordanovac

Jordanovac 23 - Pogledajte lokaciju objekta na mapi 
Tel: 01/ 23 21 070


Područni objekt: 6 odgojnih skupina – pet vrtićkih skupina (od kojih je jedna mješovita odgojna skupina s Programom ranog učenja engleskog jezika) i jedna starija jaslička odgojna skupina.

 


© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.