"Imam pravo rasti zdravo" - brošura

 
Početkom 2017. godine započela je provedba Projekta primjene standarda i normativa za prehranu djece sa sezonskim i dnevnim jelovnicima. Navedeni se projekt nastavlja i u 2018. godini, a njegov je cilj unaprjeđenje, ujednačavanje i transparentnost kvalitete prehrane djece u svim gradskim vrtićima.

Detaljnije informacije možete potražiti u brošuri, koja je dostupna na slijedećem linku:

Brošura "Imam pravo rasti zdravo"

© 2021 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.