Upravno vijeće vrtića


Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali princ":


1. Milanka Divjakinja, predstavnik osnivača
2. Mirjana Misir, predstavnik osnivača
3. Snježana Mele, predstavnik osnivača
4. Teo Zvonimir Smrkić, predstavnik roditelja
5. Petra Vidović, predstavnik odgojitelja i stručnog tima Dječjeg vrtića "Mali princ" 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

P
oslovnik o radu Upravnog vijeća

© 2021 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.