Upravno vijeće vrtića

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali princ" su:

1. Maja Gergorić, predstavnik osnivača
2. Maja Nikolić, predstavnik osnivača
3. Ranka Selena Kopun, predstavnik osnivača
4. Teo Zvonimir Smrkić, predstavnik roditelja
5. Krešimira Topić, predstavnik odgojitelja i stručnog tima Dječjeg vrtića "Mali princ" 

Kontakt e-mail Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'':
 upravnovijece@vrtic-maliprinc.hr

Dječji vrtić ''Mali princ'' ima prostorno - tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na e-mail: vrtic.maliprinc@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić ''Mali princ'' nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kad se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno čl. 15. i 16. Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Poslovnik
o radu upravnog vijeća


POZIVI I IZVODI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv na 22. sjednicu
Zaključci i odluke 22. sjednice


Poziv na 21. sjednicu

Zaključci i odluke 21. sjednice

Poziv na 18. sjednicu
Zaključci i odluke 18. sjednice

Poziv na 17. sjednicu
Zaključci i odluke 17. sjednice

Poziv na 16. sjednicu

Zaključci i odluke 16. sjednice

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.