Pravni kutak

JAVNA NABAVA

FINANCIJSKI DOKUMENTI

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 31.12.2014.

Bilanca - stanje na dan 31.12.2014.
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01. do 31.12.2014.
Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10. do 31.12.2014.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.01. do 31.12.2014.
Financijska izvješća za 2015.
Financijska izvješća za 2016.

Financijska izvješća za 2017.
Financijska izvješća za 2018.
Financijska izvješća za 2019.
Financijska izvješća za 2020.
Financijska izvješća za 2021.
Financijska izvješća za 2022.
Financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do lipnja 2023.
Izvršenje financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023.

Financijsko izvješće za 2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023.
Referentna stranica uz financijsko izvješće za 2023.


Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Obrazloženje Financijskog plana, 2024. - 2026.

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu

Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

IZVJEŠTAJ O TROŠENJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Izvještaj o trošenju sredstava iz proračuna za mjesec siječanj 2024.
Izvještaj o trošenju sredstava iz proračuna za mjesec veljaču 2024.
I
zvještaj o trošenju sredstava iz proračuna za mjesec ožujak 2024.


© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.