Kontakt

CENTRALNI OBJEKT LAŠČINA

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
10000 Zagreb, Laščinska 17
Tel./fax: +385 1 2431 460
E-mail: vrtic.maliprinc@zagreb.hr  

PODRUČNI OBJEKT KOZJAK

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
10000 Zagreb, Rebar 31
Tel: 01/ 2347 138
PODRUČNI OBJEKT JORDANOVAC

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
10000 Zagreb, Jordanovac 23 
Tel: 01/ 2321 070
Molimo sve roditelje da, ukoliko imaju potrebu za razgovorom s nekim od članova stručnog tima, telefonski kontaktiraju centralni objekt Lašćina u periodu od 12 do 15 sati.


 Radno vrijeme vrtića: Ponedjeljak - Petak  07:00 - 18:00

        
 Ravnateljica:
 E-mail: ravnatelj@vrtic-maliprinc.hr 

 Tajništvo:
 E-mail: tajnistvo@vrtic-maliprinc.hr 

 Računovodstvo:
E-mail: racunovodstvo@vrtic-maliprinc.hr  - voditelj računovodstva
E-mail: saldakonti@vrtic-maliprinc.hr         - administrativno-računovodstveni djelatnik

 Pedagog:
 E-mail: pedagog@vrtic-maliprinc.hr

Psiholog:
E-mail: psiholog@vrtic-maliprinc.hr

 Logoped:
 E-mail: logoped@vrtic-maliprinc.hr

 Edukacijski rehabilitator:
 E-mail: erehabilitator@vrtic-maliprinc.hr
 
Zdravstveni voditelj:

 E-mail: zdravstvenivoditelj@vrtic-maliprinc.hr

 Ekonom:
 E-mail: ekonom@vrtic-maliprinc.hr

© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.