Kvaliteta zraka i boravak djece na zraku


Poštovani roditelji,na priloženom linku možete pronaći preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" vezano za kvalitetu zraka i boravak djece na zraku:Preporuke NZJZ "Dr. Andrija Štampar" za dječje vrtiće 

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.