Vrtići u kvartovskom kinu

 
Uz podršku Grada Zagreba, udruga „Djeca susreću umjetnost“ provodi program filmske pismenosti za predškolce pod nazivom “Vrtići u kvartovskom kinu”. Uz još 6 kulturnih centara, program se provodi i u Kulturnom centru Maksimir što nas je potaknulo na sudjelovanje.

Udruga „Djeca susreću umjetnost“ prepoznala je važnost i nužnost razvoja filmske pismenosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. Stoga se u okviru ovog filmsko-obrazovnog programa predškolcima nudi cjelovit i metodički usustavljen program koji na prikladan način omogućuje kvalitetno filmsko opismenjavanje. Program nudi niz radionica kojima se djecu postupno uvodi u svijet filma – od radionica izrade optičkih igračaka gdje se na zanimljiv i kreativan način djecu stavlja u aktivnu ulogu istraživača, do radionica koje prate prikazivanje filmskih naslova, a na kojima se, prema metodičkim načelima i na djeci blizak i zanimljiv način, odgledani sadržaji koriste kao predložak za daljnje istraživanje i dublje razumijevanje filmskih sadržaja.

Filmska pismenost postala je nezaobilazni atribut suvremenog odgoja i obrazovanja. Stoga je cilj ovog projekta razvojem filmske pismenosti od najranijih dana osposobljavati djecu da razumiju svijet filma, što je nužni preduvjet za razvoj i ostalih elemenata medijske pismenosti. Filmskim opismenjavanjem djece osposobljavamo ih za kritičko snalaženje u mnoštvu medijskih sadržaja, kao i za razlikovanje i razumijevanje estetskih i etičkih vrijednosti sadržaja – ne samo u filmu, već i u ostalim srodnim medijima.
 

© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.