Program ranog učenja engleskog jezika

 

Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u tri mješovite odgojne skupine. U tablici prikazujemo raspored odgojnih skupina po objektima.
 

OBJEKT

ODGOJNA SKUPINA

TRAJANJE PROGRAMA

DOB DJECE

ODGOJITELJICE

Laščina

Teddy Bears

cjelodnevni

3 - OŠ

Željka Balen
Snježana T. Budiščak

Jordanovac

Bunnies

cjelodnevni

3 - OŠ

Martina Županić
Ivana Glavaš

Kozjak

Fish

cjelodnevni

3 - OŠ

Nikola Radanović
Ana Maria Barbić

 

Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/1997, čl.5.) Program ranog učenja engleskog jezika provode odgojiteljice sa stečenim zvanjem odgojitelj predškolske djece, s položenim stručnim ispitom te završenom dodatnom edukacijom u području engleskog jezika - položenim B2 stupnjem poznavanja engleskog jezika.

Specifični ciljevi i zadaće programa:

  • situacijsko učenje engleskog jezika - kroz smisleno i neposredno učenje djeteta u prirodnim uvjetima i pravim životnim situacijama, uvažavanje djetetovih interesa, aktualnosti u prirodnom i društvenom okruženju, afirmacija djetetovih spontanih ideja i inicijative

  • razvoj radoznalosti i senzibilizacija dijeta za engleski jezik 

  • poticanje sposobnosti slušanja stranog fonološkog sustava - razvijanje slušne osjetljivosti, stvaranje navike slušanja i razumijevanja drugog jezika te sposobnosti oponašanjea zvukova i tonova glasa

  • poticanje usvajanja osnovnog jezičnog rječnika, jezične strukture i jezične funkcije putem komunikacijskih sadržaja primjerenih dječjem uzrastu

  • kroz svakodnevne životne situacije poticanje djece na korištenje engleskog jezika, spontano, jednostavnim rečenicama i frazama
 


© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.