Program kinezioloških aktivnosti (Sportski program)

U rujnu 2020. godine na objektu Kozjak s radom započinje nova sportska odgojna skupina u kojoj se provodi Cjelodnevni program kinezioloških aktivnosti za djecu u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu. 

Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/1997, čl.5.) program će provoditi odgojiteljice sa stečenim zvanjem odgojitelj predškolske djece, s položenim stručnim ispitom te završenim programom cjeloživotnog obrazovanja – „Poseban program kinezioloških aktivnosti“ pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

ODGOJITELJICE: Vesna Husnjak i Nina Turčinović


CILJ PROGRAMA:

 • poticanje razvoja motoričkih sposobnosti djece te promoviranje aktivnog i sportskog načina života

 
GDJE SE SVE PROGRAM PROVODI?
 • u sobi dnevnog boravka skupine
 • u sportskoj dvorani tri puta tjedno
 • na zelenim površinama našeg igrališta

ŠTO SVE RADIMO U SPORTSKOJ SKUPINI?
 • potičemo razvoj unutarnje i vanjske samostalnosti djeteta
 • ciljanim vježbama i aktivnostima razvijamo koordinaciju, ravnotežu, preciznost, izdržljivost i fleksibilnost
 • kreiramo motivacijsku klimu kako bismo razvili ljubav prema kretanju i vježbanju
 • usvajamo osnovne tehnike i pravila pojedinih sportova (nogomet, rukomet, košarka, gimnastika
 • razvijamo sposobnost suradnje i timskog ponašanja kroz timske i momčadske igre
 • potičemo vedro raspoloženje i radost uspjeha, ali i sposobnost prihvaćanja poraza
 • sudjelujemo u brojnim sportsko-rekreativnim programima izvan vrtića (klizanje, koturanje, plivanje,...) s navršenih 5 godina života

© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.