Program odgoja i obrazovanja za održivi razvoj (Eko program)

Nakon dvogodišnje pauze, u pedagoškoj godini 2020./2021. ponovno započinjemo s provedbom Programa odgoja i obrazovanja za održivi razvoj koji će se provoditi u Eko odgojnoj skupini na objektu Kozjak. 

Program je namijenjen djeci u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu.

Specifični cilj i zadaće programa su u životu vrtića i odgojno-obrazovnom procesu ostvarivati i razvijati kod djece brižan i odgovoran odnos prema sebi, socijalnom i materijalnom okruženju i prirodi, pri čemu možemo izdvojiti:
 

  • očuvanje i jačanje zdravlja te promoviranje i prakticiranje zdravog stila života

  • usvajanje znanja i iskustva djeteta vezanih za odvajanje, zbrinjavanje i oporabu otpadnih materijala

  • razvoj svijesti o važnosti racionalnog korištenja vode i električne energije 

  • razvoj ekološke osjetljivosti i osjećaja vlastite odgovornosti za očuvanje okoliša

  • poticanje pozitivnih stavova i ljubavi prema prirodi i boravku, uživanju u prirodi

  • poticanje znatiželje prema različitim prirodnim pojavama i njihovom proučavanju, razumijevanju

  • uživanje u karakteristikama svih godišnjih doba svim osjetilima djeteta

  • osiguravanje bogatstva prirodnih materijala u odgojnoj skupini

  • poticanje brige o biljkama i životinjama u okruženju


© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.