Program Djeca u prirodi


Od ideje do realizacije

Program „Djeca u prirodi“ u Gradu mladih nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Suglasnost za provedbu programa dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a nadležnost nad njegovom provedbom ima Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport. Nositelj programa je Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, a realiziraju ga dječji vrtići Grada Zagreba. Smještaj i prehrana djece u nadležnosti je Zagrebačkog holdinga, podružnica V. Nazor. Program financira Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport uz minimalnu participaciju roditelja.


Prostorno-materijalni uvjeti

Program se provodi kao petodnevni, cjelodnevni boravak djece školskih obveznika i njihovih odgojitelja u Gradu Maldih – Granešina.

Realizira se temeljem dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njihovog djeteta u programu.
Djeca u Gradu mladih borave u kućicama/ paviljonima (jedna skupina s dvije matične odgojiteljice) koje su uređene poput obiteljskog doma. Djeca imaju pet obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u „pravom restoranu“. U školi su uređeni i suvremenim didaktičkim materijalima opremljeni kabineti: istraživački laboratorij, soba za stimulaciju osjetila, komunikacijska soba, likovni atelier, soba za projekcije, stolarska radionica, polivalentna dvorana, galerija za dječje stvaralaštvo i dvorana s pozornicom. Objekti za boravak djece smješteni su u kultiviranom šumskom okruženju koje pruža izvrsne uvjete za šetnju, igru i istraživačke aktivnosti djece u prirodi. U blizini se nalaze zanimljivi objekti koje djeca mogu posjetiti: seosko dvorište s kozama, jezero s ribicama, naselje Granešina s primjercima starih drvenih kuća…


Svrhovitost programa
 

Grad mladih pruža kvalitetne uvjete za petodnevni organizirani boravak djece iz vrtića u prirodnom, zdravom i sigurnom okruženju. Program „Djeca u prirodi“ koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici.

Program “Djeca u prirodi” u Gradu mladih omogućuje prirodno učenje djece o prirodi, u prirodi i za očuvanje prirode. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštiti, očuvati i unaprijediti. Participacijom u programu djeca se osvjedočuju da, iako su mali, mogu učiniti velike stvari za okoliš u kojem žive.

Ciljevi programa „Djeca u prirodi“ usmjereni su na:

  • razvoj ekološke osjetljivosti djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje

  • zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djeteta i cjelovitog pristupa djetetu kao osobi,

  • ostvarivanje njegovih prava na aktivnu participaciju

  • jačanje i unapređivanje djetetovog zdravlja

  • osamostaljivanje djece i poticanje razvoja emocionalne i socijalne kompetencije

Nažalost, zbog potresa koji je izazvao oštećenja na paviljonima Grada mladih, program se do daljnjega neće realizirati. 

© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.