ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA OD 11.5.2020.

 

Poštovani roditelji,

poštujući Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid 19, Dječji vrtić Mali princ započinje svoj rad 11.5.2020. na 2 objekta - objekt Kozjak i objekt Laščina.

Na objektu Laščina rad će se odvijati u 4 odgojne skupine u koje će biti raspoređena djeca objekta Laščina i engleska skupina Bunnies s objekta Jordanovac (zbog provođenja engleskog programa).

Sve ostale skupine s objekta Jordanovac (Patuljci, Bubamare, Lavići, Patkice, Leptirići) i sve skupine objekta Kozjak, bit će smještene na objektu Kozjak. 

Molimo Vas da pročitate i proučite detaljne upute o pripremi i dovođenju djeteta u vrtić te ih se pridržavate. 

Spomenute upute možete pronaći na sljedećim linkovima:


Rad vrtića organiziran je samo za zaposlene roditelje koji nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djeteta. 

Prije dolaska djeteta u vrtić potrebno je kontaktirati stručni tim vrtića i najaviti njegov dolazak. 

Svi roditelji koji imaju potrebu za vrtićem od 11.5., a još uvijek to nisu učinili, molimo da nas kontaktiraju najkasnije do petka, 8.5.2020.


© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.