Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

 Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba otvorilo je online platformu PODRŠKA NA DLANU koja objedinjuje resurse za djecu, mlade i roditelje.

Cilj platforme je omogućiti što širu dostupnost sadržaja koji pomažu razvoju otpornosti te na taj način osnaživati djecu i njihovu okolinu.

Pogledajte sadržaje koji se nalaze u nastavku:

 

Materijali za djecu:

Materijali za roditelje:
 


 

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.