OBAVIJEST O PREMJEŠTAJU DJETETA NA DRUGI OBJEKT

 Poštovani roditelji,
 
ukoliko imate objektivnu potrebu za premještajem Vašeg djeteta na neki od drugih dvaju objekata našeg vrtića, molimo da ispunite Zamolbu te istu predate u sobu stručnog tima u centralnom objektu (Laščinska 17) ili pošaljete na e-mail vrtića najkasnije do 15.3.2021.
 
Ukoliko budemo u mogućnosti udovoljiti Vašoj zamolbi, Vaše će dijete od 1.9.2021. biti premješteno na željeni objekt. Povratno ćemo Vas obavijestiti o ishodu Vaše zamolbe.
 
Zamolbu za premještaj možete pronaći na sljedećoj poveznici:

ZAMOLBA ZA PREMJEŠTAJ NA DRUGI OBJEKT DV "MALI PRINC" 

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.