Montessori program


Cilj našeg Montessori programa je individualiziranim pristupom, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo), odgajati djecu za mir, toleranciju i slobodu.

Takav pristup uključuje dobro upoznavanje djeteta, stalno promatranje i praćenje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.

Montessori metodu osmislila je Maria Montessori - prva žena liječnica u Italiji. Glavna misao njene pedagogije je "pomozi mi da to učinim sam.", gdje se naglasak stavlja na važnost dječje samostalnosti i ukazuje na činjenicu kako je dijete u središtu našeg djelovanja.

Kako bi dijete moglo iskusiti uzbuđenje učenja po vlastitoj želji i zboru, Maria Montessori je osmislila posebne materijale - didaktički pribor koji se postavlja na otvorene, djeci dostupne police. To je dio posebno pripremljene, podupiruće okoline u kojoj dijete može razviti svoje talente. Pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama, od konkretnog prema apstraktnom, od cjelovitog prema pojedinačnom, a grupiran je prema montessori područjima odgojno-obrazovnog rada: 

1. poticanje samostalnosti (vježbe praktičnog života)
2. osjetilnost (senzoričko područje)
3. matematika
4. jezik
5. kozmički odgoj (priroda, društvo, likovnost, glazba i pokret)

Više o samom programu možete pronaći u našem informativnom letku...

MONTESSORI - LETAK


Montessori program provodi se u skupini Krijesnice na objektu Kozjak.

Provoditeljice programa - montessori odgojiteljice: Anica Tadijanov, Tea Anzulović, Krešimira Topić


 


© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.