OBAVIJEST O PROMJENI OBJAVE REZULTATA UPISA

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK
 
 
 
 
IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 
 
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.
na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021.
(u daljnjem tekstu: Obavijest),
pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta
na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
         Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
 
 
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.
 
 
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
 
                  dr.sc. Danijela Dolenec v.r.
 

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.