Predavanje i radionica "Za mentalno zdravlje djece"


U suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske, na objektu Kozjak je 30.11.2022. održano predavanje u sklopu projekta Roditelji na zadatku - Za mentalno zdravlje djece. 

Predavanje su održale prof. Sonja Vrban i prof. Franca Puškarić.

Zadatak predavanja i radionice koje je uslijedila bio je upoznati roditelje kako se ponašaju hiperaktivna djeca i djeca s izraženom nepažnjom i impulzivnošću te kako na najbolji mogući naći uspostaviti zdravu relaciju između ponašanja djeteta i reakcije odgajatelja i roditelja, ali i uputiti ih kako i gdje da potraže pomoć. Predavanju i radionici, ali i individualnim razgovorima odazvalo se 22 roditelja, posebno zainteresiranih za temu kako odgajati djecu koja prkose, koja im predstavlja najveći izazov.

U zajedničkoj sinergiji s roditeljima i stručnjacima, u ovoj održanoj radionici  pridonijeli smo da se moderirajući odgovarajuće ponašanje, uz korištenje pohvale i ohrabrenja,  pomaže djeci da razviju dobre društvene vještine. Naime poticanjem pozitivnog ponašanja, razvijanjem dnevne rutine i držanjem dogovorenog rasporeda, uz izgrađivanje dobrih zdravstvenih navika (dovoljno sna i uravnotežene prehrane) te puno fizičke aktivnosti tijekom dana, može pomoći u borbi protiv simptoma hiperaktivnosti i poboljšanju fokusa kod djece.

Zahvaljujemo profesoricama na gostovanju u našem vrtiću kao i roditeljima koji su pokazali interes i odazvali se.

  


© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.