Naši projekti

 U našem odgojno-obrazovnom radu koristimo elemente projektne metode rada s djecom rane i predškolske dobi. Teme projekata koji se provode odgojnim skupinama nastaju kao rezultat odgojiteljevih prepoznavanja interesa djece ili kao odgovor na određeni događaj, ideju ili problem iniciran od strane djeteta. Autorstvo nad projektima u što većoj mjeri nastojimo prepustiti djeci. Stoga volimo reći kako su naši projekti inicirani od djece, a uokvireni kreativnošću naših odgojitelja. Na temelju analize dječjih razgovora, crteža te promatranjem istraživačkih i drugih aktivnosti djece, odgojitelji “projiciraju” tijek projekta, osmišljavaju poticaje i aktivnosti sukladne dječjim interesima. Djeca nova znanja stječu traganjem za odgovorima i sudjeluju u promišljanju i planiranju novih iskustava učenja. Tijekom projekta nastojimo organizirati različite posjete i izlete, koje smatramo sastavnim segmentima učenja djece. Time nastojimo osigurati djeci mogućnost:
  • aktivnog učenja – poticati radoznalost, čuđenje i iznenađenje kao stalan stav prema svijetu koji dijete okružuje, stvarati poticaje za sve senzorne modalitete u stjecanju iskustva
  • suradničkog učenja – njegovati zajedništvo i ravnopravnost, razmjenu iskustava, znanja i vještina, uzajamnu podršku i pomoć, doprinos svakog pojedinca zajedničkom cilju
  • situacijskog učenja – kroz smisleno i neposredno učenje djeteta u prirodnim uvjetima i pravim životnim situacijama, uvažavanje djetetovih interesa, aktualnosti u prirodnom i društvenom okruženju, afirmacija djetetovih spontanih ideja i inicijative.  
 

© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.