Naše himne

 
Eko himna "Mali čuvari velike Zemlje"Volim svoju ulicu, vrtić
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.


Nek šuma bude zelena,
ona je kuća jelena.
Nek lijepa bude trava,
ona je kuća mrava.

Nek voda čista bude,
ona napaja ljude
i svaki maleni cvijet
i cijeli naš planet.

Po čistome zraku
nek lete ptice.
I oblaci nek daruju
sve čiste kapljice. 

Volim svoju ulicu, vrtić 
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.

© 2021 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.