Naše himne

 
Himna "Mali princ"


Tamo gdje čuješ dječju graju,
veselu pjesmu, smijeh i šalu,
to je moj vrtić, moje carstvo,
gdje se gradi prijateljstvo.

To je moj vrtić, moje carstvo,
gdje se gradi prijateljstvo.

Mali princ moj je drugi dom,
ja u srcu ga nosim svom.
Tu su tete i prijatelji svi, 
puno ljubavi naći ćeš i ti.


                                                    Đulijana BrajkovićEko himna "Mali čuvari velike Zemlje"


Volim svoju ulicu, vrtić
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.


Nek šuma bude zelena,
ona je kuća jelena.
Nek lijepa bude trava,
ona je kuća mrava.

Nek voda čista bude,
ona napaja ljude
i svaki maleni cvijet
i cijeli naš planet.

Po čistome zrak
u
nek lete ptice.
I oblaci nek daruju
sve čiste kapljice. 

Volim svoju ulicu, vrtić 
i svoj grad.
Cijeli planet volim
i čuvam ga sad.

                                                 Marica Tuškan

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.