Redoviti program

Redovitim 10-satnim programom obuhvaćene su 4 jasličke te 13 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina. Program se temelji na zakonskim i stručnim propisima, a pri njegovoj provedbi poštujemo osnovna načela rada s djecom predškolske dobi, usmjeravajući se obilježjima kvalitetnog izvanobiteljskog odgoja, organizirajući rad fleksibilno, u partnerstvu s roditeljima i širom zajednicom te poštujući prava svakog djeteta.
Posebna pozornost posvećuje se stvaranju kvalitetnog, poticajnog okruženja koje jamči cjelovit razvoj djeteta i osigurava njegovu osobnu, emocionalnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit. Odgojno-obrazovni rad temelji se na suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije odgojno-obrazovnog procesa:

  • vrtić je mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta

  • vrtić je mjesto istraživanja, otkrivanja i aktivnog učenja

  • vrtić je mjesto kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije

  • vrtić je mjesto stvaranje i izražavanja u različitim formama

  • vrtić je mjesto demokratičnog življenja, aktivnog sudjelovanja i suodlučivanja djeteta 

 

 


© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.