Natječaji


OBJAVA NATJEČAJA 8. 5. 2024.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica


OBJAVA NATJEČAJA 7. 5. 2024.

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto kuhar/ica

Natječaj za radno mjesto spremač/ica


ARHIVA

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica-servir/ka
Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica-servir/ka
Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju
Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica-psiholog/inja
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica-psiholog/inja

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica-servir/ka
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica-servir/ka

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a radnik/ca za njegu, skrb i pratnju
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica - servir/ka

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica - servir/ka

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica - logoped/inja
Obavijest o rezultatu natječaja za stručni/a suradnik/ica - logoped/inja

Natječaj za radno mjesto spremač/ica
Obavijest o rezultatu natječaja za spremača/icu

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Obavijest o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
Obavijest o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju
Obavijest o rezultatu natječaja za pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju

Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik/ica za njegu, skrb i pratnju
Obavijest o rezultatu natječaja za pomoćnog radnika/icu za njegu skrb i pratnju

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica
Obavijest o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Obavijest o rezultatu natječaja za spremača/icu

Natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar/ica-servir/ka

Obavijest o rezultatu natječaja za pomoćnog kuhara/icu-servir/ku

Natječaj za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik/ica

Obavijest o rezultatu natječaja za administrativno-računovodstvenog radnika/ice

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar/ica-servir/ka

Natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar/ica-servir/ka


Obavijest o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest o rezultatu natječaja za pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju

Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju


Obavijest o rezultatu natječaja za odgojiteljicu


Obavijest o rezultatu natječaja za odgojiteljicu


Obavijest o rezultatu natječaja za odgojiteljicu


Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za odgojitelj/ica


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za administrativno-računovodstveni/a zaposlenik/ica


Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za odgojitelj/ica


Natječaj za pomoćni/a radnik/ica za njegu, skrb i pratnju


Natječaj za administrativno-računovodstveni/a zaposlenik/ica


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćni/a kuhar/ica


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za voditelja/icu računovodstva


Natječaj za voditelja/icu računovodstva


Natječaj za spremača/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za pomoćni/a kuhar/ica


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Natječaj za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za voditelja/icu računovodstva


Natječaj za voditelja/icu računovodstva


Natječaj za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za voditelja/icu računovodstva


Natječaj za voditelja/icu računovodstva


Obavijest kandidatima o rezultatu natjačaja za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za kuhara/icu


Natječaj za kuhara/icu


Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ''Mali princ'' (08.06.2022.)


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Obavijest o rezultatu natječaja za kuhara/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu

Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za kuhara/icu


Natječaj za spremača/icu


Natječaj za spremača/icu


Natječaj za spremača/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog/u kuhara/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za administrativno-računovodstvenog radnika/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za pomoćnog/u kuhara/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog/u kuhara/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog radnika/icu za njegu, skrb i pratnju


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za pomoćnog/u kuhara/icu


Natječaj za pomoćnog/u radnika/icu za njegu, skrb i pratnju


Natječaj za administrativno računovodstvenog/u radnika/icu


Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DV ''Mali princ''


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog radnika/icu za njegu, skrb i pratnju


Natječaj za pomoćnog/u radnika/cu za njegu, skrb i pratnju 


Natječaj za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Odluka o poništenju natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Mali princ"


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DV ''Mali princ''


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Obavijest o poništenju natječaja za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ''Mali princ'' (17.03.2021.)


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog kuhara/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za pomoćnog kuhara/icu


Natječaj za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za stručnog/u suradnika/icu edukacijskog/u rehabilitatora/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Natječaj za stručni/a suradnik/ica edukacijski/a rehabilitator/ica


Natječaj za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu


Natječaj za spremača/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za čistača/icu na određeno vrijeme


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za čistača/icu na neodređeno vrijeme


Natječaj za spremača/icu


Natječaj za spremača/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu


Odluka o poništenju natječaja za administativno-računovodstvenog djalatnika/icu


Natječaj za odgojitelja/icu


Natječaj za administrativno-računovodstvenog djelatnika/icu


Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnog kuhara/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja/icuDJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/18-01/07
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 07.06.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
POMOĆNI KUHAR/ICA

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, i životopis.
Potreban je higijenski minimum i sanitarna knjižica.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 07.06.2018. do 15.06.2018.
 

 • Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
  Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-POMOĆNI KUHAR/ICA
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
   
  O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
   
                                                                                                         Ravnateljica DV
                                                                                                         Melita Jurič
  DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
  Zagreb, Laščinska 17
   
  KLASA: 112-01/18-03/07
  UR. BROJ: 251-624-01-18-1
  U Zagrebu, 24.10.2018. god.
   
  Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 05.10.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, tri izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme, zamjena, odlučeno je na  7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 18. listopada 2018. godine, te Vam dostavljamo
   
  O B A V I J E S T
  O IZBORU KANDIDATA
  1.        Mateja Bolfek, VSS – magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  2.        Mateja Stanin, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja
  3.        Irena Anelić Marković, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja
    
   Odluka Upravnog vijeća je konačna.
    
   Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
    
    
                                                                                                 Ravnateljica DV                                                                                                              

                                                                                                                        Melita Jurič


                 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-01/18-01/03
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 08.02.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA
 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 08.02.2018. do 16.02.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
                                                                                                          Ravnateljica DV

                                                                                                          Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/18-01/01
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 08.02.2018.
 
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
SPREMAČ/ICA 
 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS – osnovna škola
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 08.02.2018. do 16.02.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – spremač/ica''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                         
                                                                                                          Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/18-01/04
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 08.02.2018.
 
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
DOMAR-LOŽAČ
 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: SSS – strojobravar, bravar, stolar, električar, vodoinstalater, monter centralnog grijanja
                                        - ispit za ložača centralnog grijanja
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 08.02.2018. do 16.02.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – domar-ložač''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
 
                                                                                                           Ravnateljica DV
                                                                                                          
                                                                                                          Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/18-01/02
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 08.02.2018.
 
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
SPREMAČ/ICA 
 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS – osnovna škola
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 08.02.2018. do 16.02.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – spremač/ica''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          
                                                                                                          Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/04
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 27.02.2018. god.
 
 
Na temelju čl.26 ., i čl.34.-35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN br. 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali princ"
dana 22.02.2018. godine donosi

 
                                                       ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj
 
                                                        I
 
Poništava se natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica
na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj, objavljenog dana 08.02.2018.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Mali princ".
 
                                                       II
 
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV
                                                                                             Melita Jurič
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/03
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 27.02.2018. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 08.02.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto spremač/ica jedan izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena, odlučeno je na  2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 22. veljače 2018. godine, te Vam dostavljamo
 
                                                             O B A V I J E S T
                                                       O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Nada Boščić, NSS, spremačica na određeno puno radno vrijeme
   
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
   
                                                                                                Ravnateljica DV
                                                                                                Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/01
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 27.02.2018. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 08.02.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto domar-ložač jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto, odlučeno je na  2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 22. veljače 2018. godine, te Vam dostavljamo
 
                                                       O B A V I J E S T
                                                  O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Mato Topalović, SSS, domar-ložač na neodređeno puno radno vrijeme 
   
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
   
                                                                                                Ravnateljica DV
                                                                                                Melita Jurič

   


Dječji vrtić ''Mali princ''
Zagreb, Laščinska 17
Klasa: 112-01/18-01/09
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 06.09.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić ''Mali princ'' donosi odluku o objavi potrebe za:
 
ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA

 • 1 izvršitelj/ica – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na rok od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti u preslici: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )i životopis.
 
Natječaj je otvoren od 06.09.2018. do 14.09.2018.
 
Prijave s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17
 
 
 
                                                                                     Ravnateljica DV
                                                                                     Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/18-01/10
Ur.Broj: 251-624-04-18-1
Zagreb, 05.10.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 • 3 izvršitelja u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg poslova

UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci, i životopis.
 
•  Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•  Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•  Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•  Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 05.10.2018. do 15.10.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
                                                                                                          
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/18-01/11
Ur.Broj: 251-624-04-18-1
Zagreb, 05.10.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 • 3 izvršitelja u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena
  UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
  Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
   
  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
   
  Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
   
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
   
  Natječaj je otvoren od 05.10.2018. do 15.10.2018.

   
 • Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
                                                                                                         
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita JuričDJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/18-01/12
Ur.Broj: 251-624-04-18-1
Zagreb, 05.10.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
SPREMAČ/ICA 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS – osnovna škola
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
 
•  Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•  Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•  Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•  Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 05.10.2018. do 15.10.2018.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – spremač/ica''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
                                                                                                         
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/07
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 24.10.2018. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 05.10.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, tri izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme, zamjena, odlučeno je na  7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 18. listopada 2018. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA

 1.        Mateja Bolfek, VSS – magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 2.        Mateja Stanin, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 3.        Irena Anelić Marković, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja

  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
   
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
                                                                                                               Ravnateljica DV            

                                                                                                                          Melita Jurič

 DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/06
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 24.10.2018. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 05.10.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, tri izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg poslova, odlučeno je na  7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 18. listopada 2018. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 
 

 1.        Suzana Juraj, VŠS – stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 2.        Lora Bandula, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 3.        Ivana Glavaš, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja

 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV
                                                                                                                  
                                                                                              Melita Jurič
 DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/18-03/05
UR. BROJ: 251-624-01-18-1
U Zagrebu, 24.10.2018. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 05.10.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto spremač/ica jedan izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena, odlučeno je na  7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj        18. listopada 2018. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Indira Ivanić, NSS, spremačica na određeno puno radno vrijeme

 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV
                                                                                                                  
                                                                                              Melita Jurič
Dječji vrtić ''Mali princ''
Zagreb, Laščinska 17
Klasa: 112-01/18-01/13
Ur.Broj: 251-624-01-18-1
Zagreb, 15.11.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić ''Mali princ'' donosi odluku o objavi potrebe za:
 
 
ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA

 • 1 izvršitelj/ica – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na rok od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti u preslici: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
 
Natječaj je otvoren od 15.11.2018. do 23.11.2018.
 
Prijave s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17
 
 
 
                                                                                     Ravnateljica DV
                                                                                     Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/18-01/14
Ur.Broj: 251-624-04-18-1
Zagreb, 28.12.2018.

 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena


UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 28.12.2018. do 07.01.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
                                                                                                         
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/01
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 18.01.2019. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 28.12.2018. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, jedan izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka nenazočne radnice na rad, odlučeno je na  9. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 11. siječnja 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Dora Hećimović, VŠS – stručna prvostupnica predškolskog odgoja

 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV                          
                                                                                              Melita JuričDJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/19-01/01
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 21.03.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
SPREMAČ/ICA 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS – osnovna škola
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 21.03.2019. do 29.03.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – spremač/ica''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
                                                                                                         
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/01
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 11.04.2019. god.
 
Na temelju čl.26., i čl.34.-35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN br. 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali princ"
dana 10.04.2019. godine donijelo je

 
                                                         ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto spremač/ica određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj
 
                                                                 I
 
Poništava se natječaj za radno mjesto spremač/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj, objavljen dana 21.03.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj biltena 57) te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Mali princ".
 
                                                                 II
 
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV
                                                                                              Melita Jurič
 
 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/19-01/03
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 03.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 03.07.2019. do 11.07.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
                                                                                                         
Ravnateljica DV
Melita Jurič

 
 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/19-01/03
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 03.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 03.07.2019. do 11.07.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
                                                                                                         
Ravnateljica DV
Melita Jurič

 

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/19-01/02
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 03.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
SPREMAČ/ICA 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS – osnovna škola
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 03.07.2019. do 11.07.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj – spremač/ica''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
                                                                                                         
Ravnateljica DV
Melita Jurič


 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/03
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 24.07.2019. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 03.07.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto spremač/ica, jedan izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka nenazočne radnice na rad, odlučeno je na  13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 23. srpnja 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Sanjica Škender, NSS - spremačica

 
 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 15 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV                          
                                                                                              Melita Jurič

 DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/02
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 24.07.2019. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 03.07.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto, odlučeno je na  13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 23. srpnja 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Mateja Bolfek, VSS – magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

                 
 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 15 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV                          
                                                                                              Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-01/19-01/04
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 01.08.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
-VSS, diplomirani ekonomist ili VŠS, ekonomist, poznavanje rada na osobnom računalu, probni rad 90 dana
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o podacima i radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i životopis.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
            Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Svojom potpisanom prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
Natječaj je otvoren od 01.08.2019. do 09.08.2019.
 
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''za natječaj-za voditelja/icu računovodstva''
 
Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/04
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 03.09.2019. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 01.08.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto voditelj/ica računovodstva, jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, odlučeno je na  14. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 29. kolovoza 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
                                                               O B A V I J E S T
                                                        O IZBORU KANDIDATA
 
 

 1.        Tina Ivković, VSS – magistra ekonomije

 
 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV
                                                                                                 Melita Jurič


DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-01/19-01/05
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 10.09.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
 

 • 3 izvršitelja u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg poslova

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 10.09.2019. do 18.09.2019.
 
 

 • Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
 
                                                                                                          Melita Jurič
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/19-01/07
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 10.09.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA
 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, novootvoreno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
Potrebno je poznavanje Engleskog jezika razina B2
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 10.09.2019. do 18.09.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr          


Ravnateljica DV
Melita Jurič

 

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/19-01/08
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 10.09.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 10.09.2019. do 18.09.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr          

Ravnateljica DV
Melita Jurič

 

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-01/19-01/08
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 10.09.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, novootvoreno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 10.09.2019. do 18.09.2019.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr          

Ravnateljica DV
Melita JuričDJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/05
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 01.10.2019. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 10.09.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, tri izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg poslova, odlučeno je na  15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 25. rujna 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Lora Bandula, VŠS – stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 2.        Josipa Pelivan, VŠS - stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 3.        Marija Ezgeta, VSS – magistra ranog i predškolskog odgoja i  obrazovanja
   
   
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
   
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
   
                                                                                                Ravnateljica DV                          
                                                                                                Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/06
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 01.10.2019. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 10.09.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi, odlučeno je na  15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 25. rujna 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Petra Vidović, VŠS – sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi
   
   
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
   
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
   
                                                                                                Ravnateljica DV                          
                                                                                                Melita Jurič


 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/07
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 01.10.2019. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 10.09.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi, odlučeno je na  15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 25. rujna 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Ana Šlogar, VŠS – sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi
   
   
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.
   
  Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
   
   
   
                                                                                                Ravnateljica DV                           
                                                                                                Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/08
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 01.10.2019. god.
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 10.09.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica, jedan izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi s poznavanjem engleskog jezika, odlučeno je na  15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 25. rujna 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
O B A V I J E S T
O IZBORU KANDIDATA
 

 1.        Ivana Glavaš, VŠS – stručna prvostupnica predškolskog odgoja

 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17, u roku od 8 dana od dana ove obavijesti.
 
 
 
                                                                                              Ravnateljica DV                           
                                                                                              Melita Jurič

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-01/19-01/09
Ur.Broj: 251-624-04-19-1
Zagreb, 03.10.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
 

 • 2 izvršitelja u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i životopis.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 03.10.2019. do 11.10.2019.
 
 

 • Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
 
                                                                                                          Melita Jurič
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-01/19-01/10
Ur.Broj: 251-624-01-19-1
Zagreb, 03.10.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
POMOĆNI KUHAR/ICA
 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, i životopis.
Potreban je higijenski minimum i sanitarna knjižica.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 03.10.2019. do 11.10.2019.
 
•          Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•          Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-POMOĆNI KUHAR/ICA
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
 
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-01/19-01/11
Ur.Broj: 251-624-01-19-1
Zagreb, 03.10.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
KUHAR/ICA
 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: -SSS, kuhar
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i životopis.
Druga znanja i vještine: važeća sanitarna knjižica i higijenski minimun
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 03.10.2019. do 11.10.2019.
 
•          Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•          Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''Za natječaj-kuhar/ica''
 
Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
 
                                                                                                          Melita Jurič
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/08
UR. BROJ: 251-624-04-19-1
U Zagrebu, 30.10.2019. god.
 
 
Na temelju čl.26., i čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN br. 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali princ" na sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi

 
                                                                    ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj
 
                                                                           I
 
Poništava se natječaj za radno mjesto kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj, objavljen dana 03.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj biltena 191) te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Mali princ".
 
                                                                          II

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja a objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ''Mali princ''.
 
                                                                          III
 
Ovim putem obaviještavaju se kandidati prijavljeni na predmetni natječaj da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj mogu preuzeti u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17.
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                    Slavica Šimprec
 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/07
UR. BROJ: 251-624-04-19-1
U Zagrebu, 30.10.2019. god.
 
 
Na temelju čl.26., i čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN br. 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali princ" na sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine donosi

 
                                                                     ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj
 
                                                                            I
 
Poništava se natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj, objavljen dana 03.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj biltena 191) te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Mali princ".
 
                                                                           II

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja a objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ''Mali princ''.
 
                                                                          III
 
Ovim putem obaviještavaju se kandidati prijavljeni na predmetni natječaj da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj mogu preuzeti u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17.
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                    Slavica Šimprec

DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
KLASA: 112-01/19-03/09
UR. BROJ: 251-624-01-19-1
U Zagrebu, 30.10.2019. god.
 
 
Temeljem članka 10. st. 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića ''Mali princ'' a vezano uz raspisivanje natječaja objavljenog 03.10.2019. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Dječjeg vrtića ''Mali princ'' za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece, dva izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka nenazočnih radnica na rad, odlučeno je na  16. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Mali princ'' održanoj 29. listopada 2019. godine, te Vam dostavljamo
 
                                                    O B A V I J E S T
                                              O IZBORU KANDIDATA       

    Matea Brandt, VSS – magistra ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja
    Lidija Stančić, VŠS – odgojitelj predškolske djece
 
Odluka Upravnog vijeća je konačna.
 
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu vrtića u vremenu od 12 – 16 sati, Laščinska 17.
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                                         Slavica Šimprec
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
 
Klasa: 112-03/20-01/01
Ur.Broj: 624-20-01
Zagreb, 08.01.2020.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, i životopis.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj je otvoren od 08.01.2020. do 16.01.2020.
 

 • Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 • Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
  Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
   
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
   
  O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
   
                                                                                                            Ravnateljica DV
                                                                                                            Melita Jurič


 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Lašćinska 17
Klasa: 112-03/20-01/02
Ur.Broj: 624-20-01
Zagreb, 08.01.2020.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
ODGOJITELJ/ICA

 

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto

 
UVJETI: prema čl. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, domovnicu, potvrdu HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, i životopis.
 
•              Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•              Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•              Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
Natječaj je otvoren od 08.01.2020. do 16.01.2020.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA''
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr 
 
Ravnateljica DV
Melita Jurič

 
DJEČJI VRTIĆ ''MALI PRINC''
Zagreb, Laščinska 17
 
Klasa:112-03/20-01/03
Ur.Broj: 624-20-01
Zagreb, 08.01.2020.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' donijelo je odluku o objavi natječaja za slijedeće radno mjesto:
 
POMOĆNI KUHAR/ICA
 

 • jedan (1) izvršitelj u radni odnos na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: NSS
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, i životopis.
Potreban je higijenski minimum i sanitarna knjižica.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Natječaj vrijedi od 08.01.2020. do 16.01.2020.
 
•          Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
•          Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
•          Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić ''Mali princ'', 10000 Zagreb, Laščinska 17, uz naznaku ''ZA NATJEČAJ-POMOĆNI KUHAR/ICA
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežne stranice vrtića: www.vrtic-maliprinc.zagreb.hr
 
 
                                                                                                          Ravnateljica DV
                                                                                                          Melita Jurič


© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.