Protokol postupanja u situacijama kada je ugroženo zdravlje djeteta

 1. Utvrditi težinu ozljede i pri tom umiriti drugu djecu jasno objašnjavajući što se točno dogodilo. 
 2. Odgajatelj je uz dijete, ne napušta ga, prati stanje djeteta i umiruje ga. Po potrebi provodi standardne mjere zaštite ( npr. krvarenje – rukavice, gubitak svijesti – bočni položaj, ne daje se djetetu ništa piti ni jesti…)
 3. Odgajatelj, po potrebi, mirno obavještava prvu odraslu osobu (kolegicu iz susjedne sobe, tehničko osoblje, tajništvo, stručne suradnice, kuhinju, prisutne roditelje) što se dogodilo, koga treba informirati i tražiti pomoć.
 4. Ukoliko postoji potreba za prijevozom djeteta do nadležne zdravstvene ustanove, ne koristi se privatni automobil, već se zove TAXI 1777 (traži se račun).

Nakon procjene težine ugroženosti zdravstvenog stanja:

a) Lakša ugroženost zdravlja:

  1. sanirati ozljedu na licu mjesta i pri tom objašnjavati djetetu što radimo
  2. pratiti ponašanje djeteta
  3. obavijestiti zdravstvenog voditelja o događaju
  4. napisati zabilješku u dnevna zapažanja
  5. kod dolaska roditelja po dijete informirati roditelja ili kolegici prenijeti detaljne informacije o događaju kako bi ih ona rekla roditelju

b) Teža ugroženost zdravlja (ozljeda kože-posjekotina, lom, uganuće…):

  1. prvu pomoć daje odgajatelj ili za to educirana osoba na objektu
  2. djelatnik najbliži telefonu zove zdravstvenu voditeljicu, ako je nema obavještava se netko iz ST,
  3. zdravstvena voditeljica daje kratku uputu što reći roditeljima na telefon i odvodi dijete u zdravstvenu ustanovu; ako je nema dijete odvodi matični odgajatelj koji prije odlaska obavještava roditelje, po potrebi pozvati hitnu medicinsku pomoć 112
  4. osoba u pratnji djeteta nosi zdravstveni karton;
  5. ukoliko odgajatelj odlazi s djetetom u zdravstvenu ustanovu, voditelj objekta organizira zamjenu tj. osobu koja će preuzeti odgojnu skupinu
  6. u bolnici zdravstvena voditeljica ili odgajatelj čekaju roditelja i ostaju s njim dok dijete nije zbrinuto
  7. odgajatelj obvezno piše zapisnik o događaju koji se prosljeđuje ravnatelju
  8. zove se roditelj dan nakon i raspitujemo se za dijete

c) Jako teška ugroženost zdravlja (gubitak svijesti, gušenje, pad s velike visine, jače krvarenje, EPI napad, hipoglikemija):

  1. odgajatelj pruža prvu pomoć TOČNO prema uputama vezano uz stanje djeteta 
  2. djelatnik najbliži telefonu zove Hitnu pomoć 94,112
  3. zove se zdravstvena voditeljica i obavještava ravnatelja
  4. matični odgajatelj zove roditelje i obavještava ih o događaju
  5. dijete obvezno pratimo u bolnicu (ukoliko hitna ne može primiti pratnju onda taxi)
  6. u bolnici čekamo roditelja i ostajemo s njim dok ne saznamo što je s djetetom
  7. po povratku objašnjavamo drugoj djeci što je sada s našim prijateljem 
  8. piše se zapisnik i van dnevnog zapažanja koji ide ravnatelju
  9. raspitujemo se telefonski o stanju djeteta u bolnici i kod kuće
  10. kada je dijete u mogućnosti primati posjete posjećujemo ga


Specijalizirane ustanove za pružanje pomoći:

 • Hitna pomoć 94, 112
 • Šalata – strano tijelo i ozljede nosa, uha, grla
 • Rebro – ozljede, opekline, akutna bol, alergijska reakcija, ozljede oka
 • KB Dubrava i Stomatološki fakultet Gundulićeva – trauma zubi
 • Ili po dogovoru s hitnom pomoći

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.