Priprema za školu

Kvalitetna priprema djeteta za školu je proces koji počinje samim rođenjem djeteta. U godini prije polaska u školu dobro je skrenuti pozornosti roditeljima na slijedeće činjenice:

 • Važnost prvih mjeseci školovanja – razvija se kod djece stav prema školi, obavezama, radu učenju – pravovremen odlazak u školu i kvalitetna priprema omogućit će mu da razvije pozitivan stav prema školovanju
 • Za djecu je odlazak u školu velika promjena – prolaze period prilagodbe – na učitelje, razredne kolege, novim ritam života, ozbiljne obaveze i očekivanja od okoline glede učenja i ocjena
 • Jedan od najvažnijih faktora uspjeha u školi je motivacija i to:
 • Unutarnja motivacija – proizlazi ih djetetove radoznalosti, potrebe za otkrivanjem novog i potrebe za istraživanjem – treba poticati i njegovati, naročito u godini pred školu – (odgovarati na djetetova pitanja, poticati korištenje knjiga…) 
 • Vanjska motivacija (nagrade i pohvale )
 • Negativne motivatore (kazne) treba izbjegavati (kazna, prijetnja, zastrašivanje)
 • Za uspjeh u školi važan je i razvoj radnih navika – neka dijete ima svoj prostor za učenje u kući (udaljen od TV, prozora, igračaka), neka uči u slično vrijeme – tako da ga i prostor i vrijeme asocira na učenje
 • Psihofizička zrelost bitna za uspješan početak školovanja, prije polaska u školu dijete u 7.godini života trebalo bi:
 • psihofizička zrelost
  • usvojeni svi primarni i složeni oblici kretanja, počinje usvajati motoričke vještine
  • grafomotorika: sposobnost precrtavanja zadanih likova, potrebno uočavati detalje na likovima, snalaziti se na prostoru papira, dobro razvijena fina motorika prstića
  • kod vježbanja grafomotorike paziti na pravilno držanje tijela, pravilno držanje olovke i papira, ustrajnost u radu
 • socio-emocionalna zrelost
  • da li se dijete uklapa u grupu vršnjaka, da li preferira vršnjake prema odraslima, da li je povučeno, sramežljivo
  • da li je samopouzdano, sigurno u sebe
  • je li ustrajno u radu
  • da li posjeduje samodisciplinu u zajednici – pričekati na red, poštivati pravila, pristojno ponašanje…
  • da li se može emocionalno kontrolirati (kontrola bijesa, ljutnje…)
  • samostalnost vanjska i unutarnja (vanjska: briga o sebi, kulturno-higijenske navike, jelo, oblačenje, ponašanje kad su sami kod kuće ili na ulici); unutarnja samostalnost (donošenje odluka, zaključivanje, mišljenje, pričati sa djetetom o potencijalnim opasnim situacijama npr. “Što bi ti ako…”)
  • spoznajna zrelost
  • znanja o svijetu oko sebe (biljke i životinje, zanimanja, …)
  • boje, geometrijski likovi, prostorni odnosi (u, na, pored, ispred, iza, lijevo, desno…), vremenski odnosi (jučer, danas, sutra, dani u tjednu, godišnja doba..)
  • pažnja, usmjerenost na zadatak najmanje 15 min.
  • postavlja pitanja, istražuje
  • razumijevanje pojma broja, zbrajanje i oduzimanje u skupu do 10 uz pomoć konkretnog materijala
  • shvaćanje uzročno-posljedničnih veza, sortiranje, klasificiranje
  • pamćenje 6 elemenata
 • govorni razvoj
  • sposobnost vođenja dijaloga
  • slušna analiza i sinteza
  • gramatički ispravan govor, pravilan izgovor glasova
  • sposobnost prepričavanja, opisivanja…
 • važan stav prema školi – ne plašiti djecu školom, što više pričati o tome kako izgleda u školi, što se događa 
 • realna slika o sebi kod djeteta – kako ne bi bila preniska ni previsoka očekivanja od djeteta, pomoći mu da ima pozitivnu sliku o sebi

 

 

Osim svega što dijete nauči, roditelji bi trebali obratiti pozornost i na slijedeće stvari:

 • Potičite samostalnost djeteta u brizi o sebi, u higijenskim navikama, kulturnom ophođenju i sl. Pružite djetetu mogućnost i slobodu i potičite ga da odlučuje o stvarima vezanim uz njega samoga (oblačenje, odabir jela, provođenje slobodnog vremena)
 • Uključite dijete u stvaranje zajedničkih planova i odlučivanje vezano uz cijelu obitelj – tako ono jača samopouzdanje, samostalnost u donošenju odluka..
 • Provjerite snalazi li se samo kod kuće
 • Provjerite kako se snalazi u prometu 
 • Udovoljavajte djetetovoj radoznalosti, odgovarajte na njegova pitanja
 • Ne forsirajte učenje čitanja i pisanja ukoliko dijete za to ne pokazuje interes – mnogo je važnije igrati različite igre slovima koje potiču razvoj slušne analize i sinteze, kao i različite igre preciznosti koje potiču razvoj fine motorike (konstrukcijske igre, nizanje, vezanje, šivanje, rezanje, slikanje…)
 • Mnogo razgovarajte s djetetom, prepričavajte, opisujete događaje, slike, pojave u okolini, tražite da dijete samo kaže što i kako misli
 • Potičite kod djeteta suradnju, pridržavanje dogovora, prihvaćanje i dovršavanje zadataka, upornost, obuzdavanje impusivnog ponašanja
 • Pomozite djetetu da upozna samo sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti, da doživi uspjeh i nauči prihvaćati neuspjeh, da bude zadovoljno sa sobom
 • Pohvalite dijete za svaki uspjeh, a kad mu ne ide od ruke budite strpljivi i hrabrite ga
 • Zajedno s djetetom uredite njegov radni kutak, zajedno kupite potreban pribor i izvršite ostale pripreme

© 2023 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.