Programi

 
U DV "Mali princ" rad s djecom rane i predškolske dobi od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu realizira se kroz sljedeće programe:

   Redoviti 10-satni program

   Posebni programi:
 • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika
 • Poludnevni program ranog učenja engleskog jezika (integriran u redoviti 10-satni program)
 • Program predškole (integriran u program svih predškolskih odgojnih skupina)
           U pedagoškoj godini 2020./2021. započinjemo s realizacijom
           dvaju novih posebnih programa:
 • Cjelodnevni program kinezioloških aktivnosti
 • Cjelodnevni program odgoja i obrazovanja za održivi razvoj

           Kraći programi u organizaciji Vrtića:
 • Program za potencijalno darovitu djecu „Iskrice”

           Kraći programi (tečajevi) u organizaciji vanjskih suradnika:
 • ritmika
 • engleski jezik
 • gimnastika

U svih odgojnim skupinama (bez obzira na program) aktivno i kontinuirano se provode Preventivno sigurnosni i zaštitni programi koji uključuju:
 • Primarni preventivni program (obuhvaća protokole i mjere sigurnosti u dječjem vrtiću)
 • CAP program (program prevencije zlostavljanja djece)
 • Program interkulturalnog odgoja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi
 
 
 
 

© 2021 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.